Taidekurssit ja opetus

Valokuvauskurssit, pienryhmäkoulutukset ja TunneKuva-työskentely oppilaitoksille, yhteisöille sekä firmoille

Tarjoan yhteisöjen, yritysten ja laitosten käyttöön laaja-alaisesti erilaisia kursseja. Minulla on laaja kokemus taiteen hyvinvointiprojekteista (mm Lähde-taiteesta voimaa arkeen, Elävä Kuolema hanke, ODL:n taidekurssit eri ryhmille, kehittämäni Tunnekuva-menetelmä, Näkyväksi!-hanke). Osaan hyödyntää eri taiteellisia materiaaleja ja näin pystyn räätälöimään jokaiselle yhteisölle sopivat työmenetelmät sekä kurssit. Opetukseni taustalla on aina yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja yksilön kuunteleminen ja kunnioittaminen. Mielestäni taiteen tekemiselle ei tarvitse olla kynnyksiä ja haluan näyttää ihmisille että meissä jokaisessa on luovuutta. Olen opettanut mm. ammattikorkeakoulussa ja erilaisille pienryhmille sekä vetänyt erilaisia valokuvaus- sekä taideaiheisia kursseja eri yhteisöille ja järjestöille. Minulla on myös kokemusta muista kädentaitokursseista sekä animaatio- että elokuvaopetuksesta.

Taidekurssit

Pidän mielenkiintoisia ja monipuolisia taidekursseja jossa hyödynnän taideterapisia menetelmiä ja laajaa tuntemustani taidealoihin. Lempeässä ilmapiirissä osallistujat pääsevät tutustumaan taiteen avulla omaan itseesi ja näkemään että kuinka tekeminen ja taide voivat auttaa tunteiden käsittelyssä. Kursseilla käytetään erilaisia kuvallisia materiaaleja (piirustus, maalaus, savi, kirjoittaminen, valokuva, luontotaide, kollaasit) ja tekemisen aloittaminen on helppoa, kaikille sopivaa.

Kurssit voivat olla parintunnin mittaisesta kokeilukerrasta ihan pitempiaikaiseen jatkuvaan prosessiin jossa päästään kokeilemaan eri taidemenetelmiä. Pitemmillä kerroilla osallistujat pystyvät syventymään asiaan, saavat itseluottamusta ja varmuutta itseilmaisuun. Samalla päästään tutustumaan omaan luovuuteen ja näin oivaltamaan asioita omassa elämässä. Pohjana minulla kurssien vetämiseen on pitkäaikainen työskentely erilaisten ihmisten kanssa, valokuvaajan, artesaanin ja medianomin ammattitaito, taideterapian menetelmät-opinnot, muu monipuolinen oppimisprosessi sekä elävä mielenkiinto ihmisen hyvinvontia kohtaan. Tällähetkellä opiskelen Eläinavusteiseksi valmentajaksi (SFAAT) ja minulle on tarkoitus tulevaisuudessa yhdistää eläinavusteisuus sosiaaliseen taidetyöhön.

Valokuvauskurssit

Voit tilata kauttani valokuvauskurssin pienryhmällesi, koirakuvausoppia lemmikkikuvauksesta kiinnostuneille tai juuri teidän tarpeisiinne räätälöidyn valokuvauskurssin. Voin opettaa kurssilla myös kuvankäsittelyä Photoshop- ja Lightroom-ohjelmilla.

Minun kauttani löytyy innokkuus ja oma suunta valokuvaukseen, voit opetella turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä kuvauksen alkeita tai perehtyä tarkemmin johonkin mielenkiinnon kohteeseen valokuvauksen maailmassa. Suunnittelen jokaisen kurssin yksilöllisesti, juuri ryhmän tarpeet huomioon ottaen.

TunneKuva-kurssit

Kehittelemäni TunneKuva-menetelmä avaa lukkiutuneita tunteita ja valokuvan avulla ihminen löytää selkeytystä minä-kuvalleen, parantaa itsetuntoa ja tietämystä omasta itsestä. Kurssin avulla perehdytään omaan ja perheen historiaan kuvallisten tehtävien kanssa, löydetään yhdessä vahvuuksia sekä opitaan kuvankatsomisen keinoja. Tunnekuvan keskiössä on aina luottamuksellinen ilmapiiri. Kurssit soveltuvat eri yhteisöjen, oppilaitosten sekä ryhmien käyttöön.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä: martu@martuvaisanen.fi Toteutetaan yhdessä juuri teidän tarpeillenne sopiva kurssi. Kerron mielelläni hinnottelusta ja kurssien sisällöstä.